IMG_4131.JPGIMG_4131.JPG
 제22회 축제-개막식
A08O3717.JPGA08O37171.JPG
 제22회 축제-전통가마...
IMG_3645.JPGIMG_3645.JPG
 제22회 축제-행운을 ...
IMG_4821.JPG
 제22회 축제
2A6A4872.JPG2A6A4872.JPG
 제22회 축제-대형도자...
IMG_4335.JPGIMG_4335.JPG
 제22회 축제-가족 흙...
IMG_4753.JPGIMG_4753.JPG
 제22회 축제-도전 낚...
IMG_7488.JPG
 제22회 축제-요리와 ...
 
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 *장소:김해분청도자박물관(박), 특설무대(특), 부설무대(부), 체험마당(체)  전화번호안내 시청 055-330-3241 협회 055-345-6036 가야왕도 김해 김해도예협회 Copyright by 김해도예협회. All rights reserved